måndag, oktober 17, 2005

CFP: Netlearning 2006, Ronneby

Se http://www.netlearning.se/2006

Call for papers

Ladda hem call for papers (pdf)

Årets tema för Netlearningkonferensen är Pedagogiskt nyskapande genom nätbaserat lärande. Lärdomar från nätbaserat och flexibelt lärande visar att detta sätt att organisera utbildning kan vara en katalysator för förändring och nyskapande av den pedagogiska verksamheten.

Konferensen syftar till att belysa hur nätbaserat lärande kan fungera som en hävstång i arbetet med pedagogiskt nyskapande, samt att samla de nordiska erfarenheterna på området. Detta gäller såväl empiriska erfarenheter som kunskaper grundade i forskningsteoretiska studier. Ett annat syfte är att etablera kontakter mellan verksamma pedagoger m fl och den nordiska forskarkåren.


Du kan presentera ditt bidrag på tre olika sätt.• SESSIONER: EMPIRISK ERFARENHET

Ordförande i granskningskommittén: Alastair Creelman, samordnare för distansutbildning vid högskolan i Kalmar.

DEADLINE 30 NOVEMBER

Du presenterar ditt bidrag muntligt i en session med fokus på diskussion och dialog. Sessionerna är 1.5 timme långa. Bidragen kan se ut på följande sätt;

- antingen en föreläsning på 20 minuter plus 10 minuter för frågor

- eller att du/ni är beredd att leda en hel diskussionssession (1,5 timme). Du börjar med en inledning på 20 minuter där en viktig fråga väcks därefter öppnas det för en längre diskussion som kan ta resten av sessionen. Här är det viktigt att du/ni agerar som diskussionsledare i samarbete med sessionens moderator, se till att involvera alla deltagare. Din uppgift blir även att summera diskussionen i slutet. Vi ser gärna att diskussionen blir någon form av debatt.• SESSIONER: FORSKNING OM NÄTBASERAT LÄRANDE

Ordförande i granskningskommittén: Prof. Per Flensburg, Växjö universitet.

DEADLINE 9 JANUARI

Forskningssessionerna avser att presentera nordisk forskning för pedagogiska utövare m fl inom området samt att erbjuda nordiska forskare en träffpunkt. Bidragen bör beakta konferensens tema, Pedagogiskt nyskapande genom nätbaserat lärande.

De bästa forskningsbidragen publiceras i ett specialnummer av Journal of Educational Technology & Society, som utges 2007. Konferensbidragen som avser att bli bedömda för sådan publicering måste vara på engelska.• KNYTKALASET

Ansvariga: Ruth Bourke Berglund och Cecilia Aspholm, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.

DEADLINE 30 NOVEMBER

Du som får ditt bidrag accepterat till Knytkalaset kommer att visa upp ditt projekt eller ditt arbete för en publik med stort intresse för nätbaserat lärande. Det kommer att hållas två sessioner om ca 1,5 timme vardera där konferensdeltagarna kommer att mingla runt och lyssna och ta del av de olika bidragen. Ert projekt kommer att tilldelas en monter på 4 kvm, utrustad med en Internetuppkopplad dator, projektor, spotlight, bord samt två stolar.
Samtliga konferensbidrag kommer att finnas för nerladdning på Netlearning 2006s webbplats.


Du inbjuds härmed att skicka in ditt bidrag enligt ovan nämnda deadlines i elektroniskt format på konferensens webbplats. Senast 20 februari 2006 får du besked om ditt bidrag accepterats eller inte.


Ta chansen att presentera ditt arbete för en nordisk publik med stort intresse inom nätbaserat lärande!

För frågor kontakta Malin Johansson, Blekinge Tekniska Högskola, +46 (0)457-38 60 14, +46 (0)709-69 53 18

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?